Samen bouwen aan een toekomst

In 2015 is de nieuwe koers van De Key vastgesteld. Daarin kiezen we nadrukkelijk voor woonstarters en maken we ruimte voor de gewenste ‘daadkracht’ en ‘vernieuwing’. Met Startblok Riekerhaven konden we haast geen vliegender start maken met de nieuwe koers. In Zandvoort zijn we nog in gesprek over de Zandvoortse koers.

Ook in onze dienstverlening zijn stappen gemaakt. Online kan er meer, we experimenteren met meer dienstverlening in onze wijken en we hebben veel processen verbeterd. Dat heeft geleid tot een stijgende klantwaardering en het halen van het KWH-kwaliteitslabel.

De positie van corporaties staat echter nog steeds onder druk. De komende jaren wacht de corporaties nog ingrijpende systeemveranderingen. Maar alle mooie stappen die in 2015 zijn gezet, geven het vertrouwen dat we samen nog veel kunnen bereiken.

In ons Jaarverslag 2015 leest u meer over onze activiteiten en prestaties waaraan we hebben gewerkt.

Kerncijfers 2015

36.594 Woningen/verhuureenheden
 • Woningen 26.957
 • Onzelfstandige woningen 4.210
 • Garages en parkeerplekken 3.494
 • Winkels / bedrijfspanden 1.394
 • Plekken in verzorgingshuizen 282
 • Overige voorzieningen 257
€ 44,9 mln Uitgegeven aan onderhoud

Uitgegeven € 44,9 mln aan:

 • Planmatig onderhoud
 • Mutatieonderhoud
 • Dagelijks onderhoud
7,2 Rapportcijfer van
onze bewoners
 • Contact 7,3
 • Woning zoeken 7,6
 • Woning betrekken 7,6
 • Woning verlaten 7,6
 • Uitvoering reparaties 7,5
 • Planmatig onderhoud 7,2
 • Afhandeling klachten 7,7
 • Verkoop woningen 5,4
€ 285,6 mln Jaarresultaat
 • Exploitatieresultaat 33.449
 • Verkoopresultaat 17.909
 • Onrendabele investeringen 10.816
 • Mutatie actuele waarde 213.138
 • Vennootschapsbelasting 5.047
 • Resultaat deelnemingen 244
7044 Afgesloten huur en
koopcontracten
 • Sociale huur 908
 • Studenten 1.957

 • Buitenlandse studenten (SSF) 2.858
 • Vrije sector 265
 • BOG 115
 • Parkeren 587
 • Koop 372
26,2% Energielabel A en B
 • A en B 26,2%
 • C en D 50,2%
 • E, F en G 23,5%

Grafieken en tabellen

Inkomsten en uitgaven 2015
Huisvesten bijzondere doelgroepen
Aantal verkopen in 2015
Organisatie in het kort

Downloads

Download het complete De Key jaarverslag 2015 of de verschillende delen afzonderlijk.